Περδικάρη 11, 48100, Πρέβεζα    info@vetcare-preveza.gr     /vetcarepreveza

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ +30 6996074336
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ +30 2682022843

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

Το Vetcare φιλοξενεί ένα πλήρες κτηνιατρικό μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι εξετάσεις γίνονται επιτόπου και τα αποτελέσματα διαθέτονται άμεσα ώστε να μην καθυστερεί η θεραπεία των ασθενών μας. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά στην έκβαση ορισμένων περιστατικών, ειδικά επειγόντων.

Διαθέτουμε ένα εύρος εξετάσεων:

Γενική αίματος: HCT (hematocrit), HGB (hemoglobin), PLT (platelets), MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration), WBC (white blood cell count), Monocytes, Lymphocytes, Granulocytes, Eosinophils.

Βιοχημικές: GGT, ALB, ALT, ALP, BUN, CREA, GLU, TP, GLOB, CA, PHOS, TBIL, TCHO, LIP, FRU, Ηλεκτρολύτες (Na, K, Cl)

Ορολογικές: Leishmania, DIrofilaria (heartworm), Ehrlichia, Feline Immunodeficiency Virus (FIV), Feline Leukemia Virus (FeLV)

Κοπρανολογικές: Parvovirus, Giardia, Coronavirus

Παρασκευάζουμε και εξετάζουμε κυτταρολογικά επιχρίσματα από αίμα, ωτικό έκκριμα και δέρμα. Πραγματοποιούμε καλλιέργεια για δερματόφυτα.

Για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως π.χ. βιοψίες ή ορμονολογικές, συνεργαζόμαστε με ειδικά κτηνιατρικά εργαστήρια. Σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα έρχονται σε μερικές ώρες ή λίγες ημέρες.