Περδικάρη 11, 48100, Πρέβεζα    info@vetcare-preveza.gr     /vetcarepreveza

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ +30 6996074336
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ +30 2682022843

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναισθησία

Αναισθησία

Κάθε ασθενής είναι για εμάς μοναδικός, το ίδιο και η αναισθησία του. Οι ανάγκες ενός παιδιατρικού ασθενή, για παράδειγμα, διαφέρουν από εκείνες ενός γηριατρικού ασθενή με διαβήτη ή καρδιοπάθεια, όπως οι ανάγκες ενός σκύλου διαφέρουν από αυτές μιας γάτας ή ενός ινδικού χοιριδίου.

Για να εξασφαλίσουμε, λοιπόν, την μέγιστη ασφάλεια των ασθενών μας χρησιμοποιούμε εξατομικευμένα αναισθητικά πρωτόκολλα και εξατομικευμένη αναλγησία (διαχείριση του πόνου). Για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις περιαναισθητικές επιπλοκές μονιτοράρουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς με ειδικά μέσα (καρδιογράφημα, μέτρηση πιέσεων, κορεσμός οξυγόνου στο αίμα) ενώ χορηγούμε υγρά και οξυγόνο όποτε χρειάζεται.

Το υψηλό γνωστικό επίπεδο του προσωπικού και ο εξοπλισμός μας επιτρέπουν την εφαρμογή πολλών μορφών αναισθησίας (εισπνευστική, TIVA, multimodal) και την διενέργεια εξειδικευμένων χειρουργείων όπως, π.χ., χειρουργεία στο θώρακα.