Περδικάρη 11, 48100, Πρέβεζα    info@vetcare-preveza.gr     /vetcarepreveza

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ +30 6996074336
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ +30 2682022843

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηνιατρική απεικόνιση - Ακτινολογία

Ακτινολογία

Το απεικονιστικό τμήμα του Vetcare είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα. Προσφέρουμε επίσης ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις με την χρήση σκιαγραφικών μέσων όπως μυελογραφία, παλίνδρομη κυστεογραφία, ουρητηρο-κυστεο-ουρηθρογραφία, απεικόνιση ολόκληρου του πεπτικού. Επίσης έχουμε την δυνατότητα για οδοντιατρικές ψηφιακές ακτινογραφίες.